บันทึกเมืองไทย (4.12.16)

ศูนย์อภิบาลช้างไทย ปางช้างแม่สา เชียงใหม่ - บ้านโต้งหลวง แม่ริม เชียงใหม่ - ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว 2559 เทศบาลนครแหลมฉบัง