NEWS

ดอยค้ำฟ้า หน่วยจัดการต้นน้ำแม่งาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
ดอยค้ำฟ้า หน่วยจัดการต้นน้ำแม่งาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

ดอยค้ำฟ้า (หน่วยจัดการต้นน้ำแม่งาย) ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ดอยค้ำฟ้า ...

ทะเลหมอกดอยม่อนคลุย อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
ทะเลหมอกดอยม่อนคลุย อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

ในพื้นที่จังหวัดตากตามพื้นที่ตะเข็บชายแดนด้านตะวันตก บนเส้นทางหลวงสาย 105 จากแม่สอดสู่แม่สะเรียง จะเ ...

CSR

อุปกรณ์แค้มปิ้งเพื่อสิ่งแวดล้อม ในรายการเพื่อนคู่คิด
อุปกรณ์แค้มปิ้งเพื่อสิ่งแวดล้อม ในรายการเพื่อนคู่คิด

ผ้าแบบกรีน ฟาบริค นี่เองที่ถูกนำมาใช้ในการผลิตเต็นท์ “อีโค โดม” โดยผ้าดังกล่าวใช้เทคนิคใ ...

โครงการเพื่อผู้พิทักษ์
โครงการเพื่อผู้พิทักษ์

บริษัท เอาท์ดอร์ อินโนเวชั่น จำกัด ร่วมสนับสนุนในโครงการเพื่อผู้พิทักษ์ โดยการซื้อเสื้อ EQUINOX รุ่น ...

INNOVATION

คูลโหมด
คูลโหมด

CoolMode หรือคูลโหมด เป็นฉลากที่มอบให้กับเสื้อผ้า หรือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติพิเศษในการซับเหงื่อและร ...

Green frabric
Green frabric

เอาท์ดอร์ อินโนเวชั่น ได้ใช้นวัตกรรม Green Fabric มาใช้ในขั้นตอนการผลิตช่วยลดมลภาวะทั้งทางน้ำ สารเคม ...